Modely životního cyklu softwaru

Model životního cyklu software popisuje vzájemné vztahy mezi fázemi životního cyklu softwaru. Každý model obsahuje vlastní metodiku jak zajistit dostatečnou kvalitu produktu. V tomto kontextu často bývá pojem model a metodika zaměňován.

Výběr vhodného modelu životního cyklu je klíčový pro úspěch celého projektu. O důležitosti správného výběru se zmiňuje James Chapman [1]: „složitým problémem při výběru a dodržování metodiky je činit tak s rozumem – poskytnout dostatek procesních disciplín k zajištění kvality vedoucí k obchodnímu úspěchu, ale zároveň se vyvarovat kroků, které představují ztrátu času, snižují produktivitu, demoralizují vývojáře a vytvářejí nepotřebnou administrativu.“ V současné době je modelů životního cyklu software velké množství. Většina z nich ovšem vychází z původních definic vodopádového nebo spirálového modelu. Mnoho firem však nyní začíná využívat modelu RUP (Rational Unified Process). Níže jsou odkazy na některé vybrané modely životního cyklu softwaru.

[1]   CHAPMAN, James. Software Development Methodology [online]. Washington, DC. [cit. 2.2.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.hyperthot.com/pm_sdm.htm>


Share on TwitterShare via email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *