Tag Archives: statické testy

Statické a dynamické testy

Podle toho, zda je k testování nutné spuštění software(aplikace), rozlišujeme statické a dynamické testy.

Statické testy nevyžadují běh software. Využívají se tedy zejména v raných fázích životního cyklu software, kdy ještě není vytvořen funkční prototyp aplikace. Lze je použít ještě před začátkem psaní kódu na kontrolu specifikace požadavků a analýzu zdrojového kódu.

Dynamické testy vyžadují spuštění aplikace. Potřebují proto alespoň spustitelný prototyp software. Používají se v pozdějších fázích vývoje a jsou zaměřeny na provoz software.

Share on TwitterShare via email
Tagged ,