Case study

Case study lze volně přeložit do češtiny jako případová studie. Tento termín se využívá napříč různými obory (ať už IT nebo sociologie, politologie apod.). Case study lze popsat jako studii určitého případů za účelem pochopení podobných případů. Ve vztahu k testování softwaru lze tedy uvést jednoduchý příklad pro lepší vysvětlení.

Na projektu uvažujeme o automatizaci testů. Protože ale nemáme dostatečné zkušenosti s touto aktivitou a nejsme přesvědčeni o výhodách tohoto řešení, tak si pozveme odborníka. Odborník z firmy zabývající se automatizací softwaru přijme pozvání. Předáme mu zadání a on nám prezentuje case study jak na jiném projektu řešil podobný problém. Na základě prezentace pak máme blíže k rozhodnutí zda automatizovat nebo ne.


.advertisement

Case study doporučuji vždy vytvořit po dokončení procesu testování na projektu. Shrnete v ní jak probíhala příprava na testy (testovací strategie, test design..), průběh testů (exekuce) a na závěr s jakým výsledkem dopadl celý projekt s ohledem na stav testů.
Takto připravenou case study může využít pro ponaučení z vlastních chyb nebo také k prezentaci vlastní práce na budoucích projektech.

Share on TwitterShare via email
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *