Certifikace ISTQB

ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board)

V oblasti testování softwaru je certifikace ISTQB bezpochyby nejznámější na světě. Certifikaci vytvořilo mezinárodní sdružení testerů ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), které si klade za cíl vytvořit a sdružovat mezinárodně uznatelnou skupinu odborníků z oblasti testování softwaru. Organizace byla založena v roce 2002 v Edinburgu. Organizace má pobočky ve více než 100 zemích na světe. Do roku 2014 rozdala přes 336 000 certifikací. Certifikaci není potřeba pravidelně obnovovat. V roce 2006 vznikla československá odnož Czech and Slovak Testing Board (CaSTB).

Certifikát ISTQB je možné získat ve třech základních úrovních:

  1. Foundation Level (CTFL)
  2. Advanced Level (CTAL)
  3. Expert level

Foundation Level (CTFL)

Zkoušky na nejnižší úroveň CTFL můžete absolvovat pokud máte vysokoškolské vzdělání 2.stupně technického, přírodovědného, ekonomického nebo příbuzného směr a nebo pokud máte praxi minimálně 6 měsíců v oblasti IT, testování softwaru nebo vývoji softwaru. Test obsahuje 40 otázek u kterých je potřeba vybrat právě jednu ze čtyř možností. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba správně odpovědět alespoň na 26 otázek (65%). Na vyplnění testu máte 60min (v českém jazyce) nebo 75min. pro anglickou verzi testu. Studijní materiály jsou volně dostupné na webu ISTQB(v angličtině) nebo na CaSTB. Certifikát CTFL stojí 100€.

Advanced Level (CTAL)

Pro certifikace CTAL již potřebujete mít praxi v oboru minimálně 5let a současně certifikát z CTFL. Test je dostupný jen v anglické verzi. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba správně odpovědět na min. 65% otázek. Bodové ohodnocení otázek je 1 až 3 body. U každé otázky tedy nemusí být jen jedna odpověď správná. Otázky a body:

  • CTAL – Test Manager, 65 otázek, maximum 115 bodů, min.75
  • CATL – Test Analytik, 60 otázek, maximum 118 bodů, min. 77
  • CATL – Test Technical Analyst, 45 otázek, maximum 80 bodů, min. 52

Studijní materiály jsou volně dostupné na webu ISTQB. Certifikát CTAL stojí 150€ Kč.

Expert Level (CTEL)

Pro certifikaci CTEL je nutné mít praktické zkušenosti z testování po dobu 5ti let. Z toho 2 roky o oblasti pro kterou chcete získat CTEL. Další podmínkou pak je splnění CTFL a CTAL.

Zkoušky CTFL lze vykonávat jak v českém nebo anglickém jazyce, ostatní jen v angličtině. Certifikát není potřeba obnovovat, platí Vám tedy celý život. CTFL a CTAL je možné složit v České republice.

CaSTB

Czech and Slovak Testing Board byl založen v roce 2006. Jedná se o oficiálního regionálního zástupce ISTQB. Posláním CaSTB je především propagace profese testování prostřednictvím akreditace poskytovatelů školení a pomocí certifikace profesionálů v oblasti testování dle pravidel ISTQB® v České a Slovenské republice, s přístupem k materiálům ve svých rodných jazycích. CaSTB zajišťuje oficiální překlad originálních anglických materiálů do čestiny a slovenštiny. Rovněž poskytuje ISTQB® Slovník pojmů, který vysvětluje terminologii využívanou v materiálech ISTQB®.

Školení
Oprávnění pořádat školení ISTQB mají v České a Slovenské republice jen 3 organizace. Pro CTFL je to CN GROUP, pro CTAL jen STEST a pro CTFL i CTAL Tesena.

Certifikační orgán který v České republice zaštiťuje vydávání certifikátu je CSQ-CERT. Podrobnosti o zkoušce naleznete na jeho webu.


.advertisement

Share on TwitterShare via email
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *