Tag Archives: druhy chyb

Chyby v softwaru

První Murphyho zákon programování říká, že neexistuje program, který by byl zcela prost chyb. Dodatek k tomuto zákonu poté praví, že každé odstranění libovolné chyby zanese do programu chybu jinou, skrytou a zákeřnější. To znamená, že není možné vytvořit program, který by byl zcela bez chyb. Libovolný softwarový produkt (program, knihovna, ale i linuxová distribuce) bude vždy obsahovat nějaké chyby.Softwarová chyba – (jiné názvy: defekt, bug, moucha)

O chybě hovoříme, když je splněna jedna nebo více z následujících pravidel:

  • Software nedělá něco, co by dle specifikace měl dělat.
  • Software dělá, něco, co by podle údajů specifikace neměl dělat.
  • Software dělá něco, o čem se specifikace nezmiňuje.
  • Software dělá něco, o čem se specifikace nezmiňuje, ale měla by se zmiňovat.
  • Software je obtížně srozumitelný, těžko se s ním pracuje, je pomalý, nebo – podle názoru testera – jej koncový uživatel nebude považovat za správný.

Některé druhy chyb:

  • algoritmická chyba
  • chyba syntaxe
  • chyba výpočtu a přesnosti
  • chyba dokumentace
  • chyba stresu nebo přetížení
  • chyba kapacity nebo meze
  • časová nebo součinnostní chyba
  • chyba propustnosti nebo výkonu
  • chyba zotavení
  • chyba HW a systémového SW
  • chyba nedodržení standardů a procedur

Fault – chyba (defekt):

1. Chyba v kódu, která může být příčinou jednoho nebo více selhání.

2. Náhodná podmínka, která způsobuje, že funkční jednotka selhává při plnění požadované funkce. (synonymum: bug)

Error – chyba (omyl) – nesprávná nebo chybějící akce uživatele, která zapříčiní chybu (defekt) v programu.


Share on TwitterShare via email
Tagged , , ,