Tag Archives: volume testy

Zátěžové testy software

Především u webových aplikací je potřeba vyzkoušet kolik uživatelů může najednou software obsloužit. Zátěžové testy lze však aplikovat i na desktopové aplikace. Součástí takových testů je i průběžný monitoring serveru a všech aplikací. Z takto získaných dat lze pak vyhodnotit výkonnostní problémy, určit kapacitu aplikace či optimalizovat natavení pro lepší výkon softwaru. Obecně lze zátěžové testy rozdělit do několika kategorií:

  • Zátěžový test (Load Test)
  • Test hraniční zátěže (Stress Test)
  • Test odolnosti (Soak Test)
  • Test selhání (Failover Test)
  • Test části infrastruktury (Targeted Infrastructure Test)
  • Výkonnostní test (Performance Test)
  • Test citlivosti sítě (Network Sensitivity Test)
  • Test objemu dat (Volume Test)

Zátěžové testy jsou velmi náročné na výkon stroje na kterém testy poběží. Je to dáno skutečností, že při testech se simuluje práce několika uživatelů najednou. Tím se zvyšují nároky na hardware.

Jelikož je cílem zátěžových testů prověření vlastností aplikace na live serveru, tedy přímo v provozu, nemá smysl testy spouštět na testovacím prostředí. Důrazně doporučuji tento druh testů spouštět v době, kdy s aplikací pracuje minimum uživatelů(např. pozdě v noci či o víkendu) a případný výpadek služby nebude znamenat žádné riziko. V tomto směru je nutné počítat s výpadkem softwaru a zajistit možnost okamžitého uvedení aplikace zpět do provozu.

K zátěžovým testům lze využít mimo jiné i nástroj bezplatný JMeter.


Share on TwitterShare via email
Tagged , , , , ,