Tag Archives: Test case

TestLink – správa a organizace testování softwaru


TestLink logo

TestLink

TestLink (Open Source Test Management) je webová aplikace která primárně slouží k tvorbě Test Case a jejich následné exekuci. Jedná se tedy o Test management tool, čili nástroj pro správu a organizaci testů softwaru. V komunitě testerů je TestLink velmi oblíben a rozšířen a to i přesto, že jeho vývoj organizací Teamst skončil v roce 2013. Poté se vývoje ujal TestLink Development Team, který naposledy vydal verzi 1.9.9 (2013/11/17). Přestože je nástroj freeware, hrdě konkuruje mocným nástrojů jako je např. HP Quality Center a je využíván zejména na menších projektech, kde je zbytečné využívat robustní řešení. Není tak žádným tajemstvím, že je TestLink využíván i ve velkých organizacích jako jsou: Komerční banka, Unicorn, Tatra banka, Home credit, Poštová banka apod.

Použití nástroje TestLink bych doporučil pro menší projekty kde se musí vytvořit nové Testovací případy. Práce s nástrojem je velmi snadná, ale uživatel někdy musí svoje postupy odvozovat od možností TestLinku. Import i export TC je v TestLinku možný, ale má svá omezení. Zejména formát exportovaných dat není moc přehledný. Aplikace je napsaná v PHP a lze si ji tak snadno upravit pro svou potřebu.


Výhody využití nástroje TestLink

 • Je zdarma – Svobodný software (šířený pod licencí GNU GPL)
 • Psaný v PHP (lze si kód upravit a vytvořit si tak vlastní moduly, funkce, atributy apod.)
 • Přehlednost a online dostupné informace
 • Týmové sdílení informací
 • Přístupová práva na projekty dle rolí
 • Přidělování test exekuce jednotlivým testerům
 • Stromová struktura testů (Test Suite -> Test Case)
 • Verzování TC a požadavků
 • Vazba mezi požadavky a TC
 • Tvorba Test plánu přímo v aplikaci
 • Historie test exekuce
 • Sledování průběhu testů
 • Reporting (dle mnoha ukazatelů)
 • Různé pohledy na protestovanost (např. dle keywords, custom fields)
 • Zálohování dat
 • Integrace s Bug tracking systémy (JIRA, Mantis, Bugzilla, TrackPlus, Eventum, Trac, Fogbugz, Gforce, Remine)

Nevýhody

 • TC se dají kopírovat ale nemají mezi sebou vazbu na rodiče (tzn. Pokud TC nakopírují mezí více požadavků a pak u jednoho TC provedu úpravu, tak se mi tato úprava nikdy nepropíše do ostatních kopií.)
 • prefix názvu TC musí obsahovat alespoň jeden znak, nemůže tak být před názvem TC jen pořadové číslo. Toto číslo nelze zpětně upravit. Po smazání TC tak jeho id už nelze použít.
 • Nelze ukládat výsledek každého kroku. Výsledek lze nastavit až pro celý scénář. To lze „obejít“ větší granularitou testů, ale jen na úkor přehlednosti scénářů.
 • … nevýhod je více – záleží co přesně od nástroje chcete
Share on TwitterShare via email
Tagged , , , , , ,