Tag Archives: software

úvodní slovo k webu testování softwaru

Vítejte ve světě testování softwaru! Oblast testování softwaru je v současnosti stále opomíjena. Problematika možností testování softwaru je dle mého názoru dlouhodobě podceňována. Přestože se této problematice zahraniční literatura věnuje poměrně obsáhle, kvalitních publikací v českém jazyce je velmi málo. Tato skutečnost jen odráží nezájem o toto téma. Přitom jde o obor, který může být pro firmy velkým přínosem, zejména co se týče úspory finančních prostředků. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že firmy se v praxi potýkají z nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti testování softwaru. V praxi tak nastávají situace, kdy si firmy musejí takovéto pracovníky samy „vychovat“. Což znamená investovat nemalé prostředky do jejich vzdělání. Spolehlivost produktů byla v poslední době zanedbávána na úkor zvýšení zisku a objemu výroby. Přitom investice do spolehlivosti produktu přináší také úspory během jeho životního cyklu.

Proto jsem se rozhodl přispět k tomuto tématu a podělit se o své zkušenosti z praxe. Prostřednictvím těchto stránek bych rád přispěl k širší informovanosti v oblasti testování softwaru. Každá stránka odkazuje na rubriku kde jsou přístupné komentáře do kterých doufám doplníte vlastní pohled na uvedenou problematiku.

Jako podklad pro obsah stránek o testování softwaru jsem použil vlastní diplomovou práci „Příspěvek k analýze možností testování software„.


Share on TwitterShare via email
Tagged , ,