Tag Archives: ie

IETester – Testování aplikace na více verzích IE

IETester je freeware, který slouží k zobrazování webových stránek v různých verzích prohlížeče Internet Explorer. Nástroj je tedy zajímavý především pro webové designery. IETeter umožňuje prohlížet a testovat si webové stránky(reps. jejich zobrazení) v několika verzích IE a vzájemně porovnávat(vizuálně) výsledky. Práce s tímto nástrojem je velmi snadná a intuitivní. Nejde o nikterak složitě propracovaný software, tudíž je aplikace velmi přehledná. Důraz je zde kladen především na jednoduchost, ale zároveň funkčnost. Software je průběžně aktualizován a měl by tudíž vždy obsahovat i nejnovější verzi IE. Nejstarší verzí je pak Internet Explorer 5.5. Software běží na Windows XP a vyšším.

IETester

IETester - screenshot

Tento nástroj pro testování webových aplikací osobně příliš nedoporučuji. Vaše lokální nastavení aplikací, různé doplňky a pluginy mohou ovlivňovat zobrazení stránek v IETester. Mnohem lepší řešení nabízí testování na virtuálních stanicích. Nástroj IETester si můžete zdarma stáhnout na stránkách výrobce DebugBar.


.advertisement

Share on TwitterShare via email
Tagged , , ,