Závěrečné hodnocení průběhu testování softwaru (Test report)

V této souvislosti se v odborné literatuře můžeme také setkat s pojmy jako Test Status ReportTest Summary nebo Test ResultTest report obsahuje zprávu o výsledcích testování software. Zjednodušeně řečeno lze říci, že jde o hmatatelný důkaz o tom, zda byly všechny požadavky implementovány do testované aplikace. Návrh tohoto dokumentu obsahuje souhrnné informace o provedeném cyklu testování. Poskytuje podrobné hodnocení kvality dané verze softwaru, ale také zvoleného postupu testování.

Zákazník ve většině případů vyžaduje při přebírání softwaru i dokument, který popisuje průběh a výsledky testů. K tomu účelu také navrhuji využít test report.

Dokument závěrečného hodnocení navrhuji vytvořit především po dokončení každého testovacího cyklu. V omezeném rozsahu jej navrhuji využít i po dokončení jedné úrovně testů pro čistě interní hodnocení.

Návrh dokumentu závěrečného hodnocení průběhu testování softwaru musí minimálně obsahovat:

  • Seznam testů, které byly provedeny
  • Zhodnocení úspěšnosti testů
  • Přehled nalezených chyb
  • Vyvstalé problémy
  • Návrhy na vylepšení testů


Share on TwitterShare via email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *