Analýza rizik procesu testování softwaru

Pokud se chceme vyhnout nežádoucím situacím, které mohou mít negativní dopad na proces testování a tím i na bezporuchovost software, musíme si definovat a analyzovat rizika. Proto navrhuji vytvořit dokument analýza rizik procesu testování softwaru, který se skládá ze dvou částí. První část se zabývá riziky procesu testování a druhá pak uvažuje rizika důležitá pro vlastní testování aplikace (tedy vycházející přímo z funkcí testované aplikace). První část může vytvořit analytik nebo testovacím tým. Myslím si však, že ideální cesta je spolupráce obou těchto týmů, tedy pokud je to v dané situaci možné. První část obsahuje informace o sledované situaci, pravděpodobnost s jakou situace může nastat, případný dopad situace na projekt. Dále podrobnější popis sledované situace a návrh řešení. V tabulce je zobrazena ukázka dvou situací, které mohou být popsány v první části navrhovaného dokumentu analýzy rizik. Druhá část dokumentu obsahuje konkrétní informace o funkcích softwaru a je popsána níže.

Tabulka 1: Příklad návrhu analýzy rizik – část proces testování

Situace Pravděpodobnost Dopad Popis Návrh řešení
Nefunkční testovací prostředí Malá Kritický Chybně nastavené prostředí. Nefunkční prostředí, nedostupné pro testery. Nelze na prostředí provádět dané typy testů Vytvoření a udržování aktuálního kvalitního prostředí. Dostatečné prodlevy mezi nasazováním (release).
Neznalost metodiky testování a testováním celkově Střední Kritický V týmu je špatně pochopen obsah, metody, typy testů. Nastudování test plánu. Aktualizace Test plánu. Školení ohledně testovacích postupů

Pro samotné testování aplikace je však důležitější druhá část analýzy rizik. Ta obsahuje informace o oblastech aplikace, kde je vysoká pravděpodobnost výskytu chyb a zároveň jaký dopad tyto chyby mohou mít na celkovou funkčnost software. Příklad návrhu takovéto části analýzy je v tabulce 2. Na základě seznamu situací lze navrhnout testovací případy (test case). Za pozornost stojí, že každá situace má své unikátní číslo – identifikátor. Zpravidla každé situaci bude odpovídat minimálně jeden testovací případ, který pokrývá danou oblast aplikace.

Tabulka 2: Příklad návrhu analýzy rizik – část oblastí pro testování softwaru

č. Kategorie Situace Pravděpodobnost Dopad
1 01 Obecné funkce Vyhledávání v aplikaci Střední Střední
2 01 Obecné funkce Odkazy osobního menu Střední Kritický
3 01 Obecné funkce Zobrazení zpráv v newsfeedu Střední Střední
4 01 Obecné funkce Notifikace po provedených změnách Malá Lehký
5 01 Obecné funkce Změna jazyka Střední Kritický
6 01 Obecné funkce Zprávy a notifikace přeloženy do vybraného jazyka Střední Střední
7 02 Registrace nového uživatele Úspěšná registrace nového uživatele Vysoká Kritický
8 03 Osobní nastavení uživatele Nastavení uživatele Střední Kritický


Share on TwitterShare via email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *